top of page

Jestem z wykształcenia prawnikiem oraz tłumaczem języka angielskiego. Zajmuję się tłumaczeniami specjalistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń prawnych

i prawniczych, finansowych oraz ekonomicznych.

 

Warsztat tłumacza tekstów specjalistycznych zdobyłam dzięki opartym na intensywnej praktyce studiom magisterskim oraz studiom podyplomowym w zakresie tłumaczeń na Uniwersytecie Gdańskim. Swoje umiejętności doskonaliłam, odbywając staż jako prawnik-lingwista w Europejskim Banku Centralnym, a także pracując jako freelancer dla biur tłumaczeń oraz szerokiego grona klientów indywidualnych w Polsce i za granicą.

 

W ramach swojej praktyki zawodowej rozwinęłam interdyscyplinarne podejście do przekładu, łącząc wiedzę o systemach prawnych Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz umiejętność rozumienia języka prawa z wiedzą językową i umiejętnością stosowania odpowiednich strategii tłumaczeniowych.

 

 

Członkowstwo w organizacjach i rozwój zawodowy

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych

i Specjalistycznych TEPIS.

 

 

 

 

 

 

 

Regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach branżowych, stale podnosząc swoje kwalifikacje.

 

Używane oprogramowanie

 

Dzięki specjalistycznym narzędziom wspomagającym pracę tłumacza (CAT) jestem w stanie zagwarantować spójność terminologiczną i stylistyczną nawet w bardzo obszernych dokumentach oraz pomiędzy tekstami tłumaczonymi w różnych okresach. Aktualnie korzystam z pakietu Trados Studio 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność dydaktyczna

 

W latach 2012–2013 prowadziłam zajęcia z tłumaczeń poświadczonych oraz tłumaczeń prawniczych ze studentami Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ponadto przez wiele lat zajmowałam się nauczaniem języka angielskiego dla celów szczególnych (English for Special Purposes - ESP), prowadząc indywidualne i grupowe kursy językowe ukierunkowane na potrzeby poszczególnych grup zawodowych: Legal English, Business English oraz Financial English.

 

 

Działalność naukowa

 

Moje publikacje:

 

2012: „Dissolution of Marriage: Functional Approach to Polish-English Translation of Selected Court Documents” w: Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication.

Nr 12/2012. 49–56.

 

Plik w formacie PDF.


2012: „Małoletni, młodociani, nieletni – polska terminologia prawna związana z wiekiem w kontekście tłumaczeń angielsko-polskich” w: Biuletyn Koła Tłumaczeń Specjalistycznych Linguana. Nr 4 (4/2012). Uniwersytet Gdański. 5–8.

 

Plik w formacie PDF.


2011: „Zobowiązania umowne, ich wykonanie (and failure to do so)” w: Biuletyn Koła Tłumaczeń Specjalistycznych Linguana. Nr 2 (4/2011). Uniwersytet Gdański. 7–9.

 

Plik w formacie PDF.

 

bottom of page