+48 600 567 474

  • Facebook

Zakres i cennik usług

Zakres usług

Oferutłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski tekstów:

 

  • prawnych i prawniczych;

  • ekonomicznych;

  • finansowych.

 

Poza tekstami należącymi do głównych dziedzin wskazanych powyżej tłumaczę także inne teksty użytkowe: teksty niespecjalistyczne, o tematyce ogólnej.

Oferuję również usługę redakcji i korekty tekstów prawniczych i urzędowych pisanych w języku polskim.

  

W dobie szybkiej wymiany informacji i elektronicznego obiegu dokumentów poprawność językowa często schodzi na dalszy plan. Działając pod presją czasu, tworząc robocze wersje dokumentów, skupiamy się na ich stronie merytorycznej. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom moich Klientów, zapewniam wsparcie w zakresie redakcji i korekty wszelkich tekstów (umów, opinii prawnych, korespondencji itp.) pisanych z intencją ich publikacji lub przesłania kontrahentom.

 

Zapewniam poprawność stylistyczną, składniową i interpunkcyjną. zapobiegając nieścisłościom oraz pomagając w budowaniu profesjonalnego wizerunku Państwa marki. 

 

Korzystając z moich usług, otrzymują Państwo:

 

  • rzetelne tłumaczenie wykonane zgodnie z normami branżowymi, wiernie oddające treść oryginału, z poprawnie zastosowaną terminologią;

  • tekst poprawny językowo i zadbany stylistycznie, dostosowany do celu tłumaczenia i potrzeb odbiorcy;

  • tekst zadbany pod względem edytorskim i redakcyjnym.

 

Wszystkie otrzymane teksty traktuję w sposób poufny.

Cennik usług

Ostateczna cena usługi zależy od wielu czynników, w tym rodzaju tekstu, terminu wykonania, jak i rodzaju pliku. Poniższy cennik jest jedynie orientacyjny.

Tłumaczenie: od 45 zł za stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami tekstu źródłowego)

Redakcja, korekta i inne usługi: od 80 zł za godzinę zegarową.

Proszę o kontakt w celu uzyskania bezpłatnej wyceny. Na wszystkie pytania odpowiadam na bieżąco.