top of page

Zakres i cennik usług

Zakres usług

Oferutłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski tekstów:

 

  • prawnych i prawniczych;

  • ekonomicznych;

  • finansowych.

 

Poza tekstami należącymi do głównych dziedzin wskazanych powyżej tłumaczę także inne teksty użytkowe: teksty niespecjalistyczne, o tematyce ogólnej.

Oferuję również usługę redakcji i korekty tekstów prawniczych i urzędowych pisanych w języku polskim.

  

W dobie szybkiej wymiany informacji i elektronicznego obiegu dokumentów poprawność językowa często schodzi na dalszy plan. Działając pod presją czasu, tworząc robocze wersje dokumentów, skupiamy się na ich stronie merytorycznej. 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, zapewniam wsparcie w zakresie redakcji i korekty wszelkich tekstów (umów, opinii prawnych, korespondencji itp.) pisanych z intencją ich publikacji lub przesłania kontrahentom.

 

Zapewniam poprawność stylistyczną, składniową i interpunkcyjną. zapobiegając nieścisłościom oraz pomagając w budowaniu profesjonalnego wizerunku Państwa marki. 

 

Korzystając z moich usług, otrzymują Państwo:

 

  • rzetelne tłumaczenie wykonane zgodnie z normami branżowymi, wiernie oddające treść oryginału, z poprawnie zastosowaną terminologią;

  • tekst poprawny językowo i zadbany stylistycznie, dostosowany do celu tłumaczenia i potrzeb odbiorcy;

  • tekst zadbany pod względem edytorskim i redakcyjnym.

 

Wszystkie otrzymane teksty traktuję w sposób poufny.

Cennik usług

Ostateczna cena usługi zależy od wielu czynników, w tym rodzaju tekstu, terminu wykonania, jak i rodzaju pliku. Poniższy cennik jest jedynie orientacyjny.

Tłumaczenie: od 60 zł za stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami tekstu źródłowego)

Redakcja, korekta i inne usługi: od 100 zł za godzinę zegarową.

Proszę o kontakt w celu uzyskania bezpłatnej wyceny. Na wszystkie pytania odpowiadam na bieżąco.

bottom of page